امروز یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹
مشخصات شرکت جهت صدور فاکتور رسمی

 

جهت صدور فاکتور رسمی لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید.(پر نمودن خانه های ستاره دار الزامی می باشد.)

نام شخص حقیقی/حقوقیستاره دار
کد پذیرش شده آزمایشگاه (کد پیگیری)ستاره دار
شماره اقتصادی ستاره دار
شماره ثبت / شماره ملیستاره دار
نشانی کامل شامل استان ،شهر و...ستاره دار
کدپستیستاره دار
تلفنستاره دار
فایل پیوست
نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرمستاره دار
1
طراحی سایت : ایران طراح