امروز دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲
دستورالعمل قاعده تصمیم گیری و بیانیه انطباق

این دستورالعمل در مورد تمامی نتایج صادر شده توسط مجتمع آزمایشگاهی بهشت آئین کاربرد دارد. هدف از تدوین این دستورالعمل تعیین روشی برای نحوه درنظر گرفتن عدم قطعیت در صدور نتایج و چگونگی بیان انطباق نتایج با حدود پذیرش می باشد. دستورالعمل در لینک قابل دسترسی است. 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد مجتمع آزمایشگاهی بهشت آیین ( مابا ) محفوظ می باشد .
طراحی سایت : ایران طراح