برگزیده نمایشگاه ها

نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها
نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها

حضور فعال مجتمع آزمایشگاهی بهشت آیین در دهمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها

بیشتر ...
۱۴۰۳ چهارشنبه ۳۰ خرداد
نمایشگاه صنعت غلات، آرد و نان
نمایشگاه صنعت غلات، آرد و نان

بیشتر ...
۱۴۰۳ چهارشنبه ۳۰ خرداد
ششمین نمایشگاه دارویی خاورمیانه فارمکس
ششمین نمایشگاه دارویی خاورمیانه فارمکس

غرفه مجتمع آزمایشگاهی بهشت آیین دانش در ششمین نمایشگاه دارویی خاورمیانه فارمکس

بیشتر ...
۱۴۰۳ دوشنبه ۱۸ تير

نمایشگاه ها

ششمین نمایشگاه دارویی خاورمیانه فارمکس
ششمین نمایشگاه دارویی خاورمیانه فارمکس

غرفه مجتمع آزمایشگاهی بهشت آیین دانش در ششمین نمایشگاه دارویی خاورمیانه فارمکس

مشاهده بیشتر ...
۱۴۰۳ دوشنبه ۱۸ تير
نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها
نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها

حضور فعال مجتمع آزمایشگاهی بهشت آیین در دهمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها

مشاهده بیشتر ...
۱۴۰۳ چهارشنبه ۳۰ خرداد
نمایشگاه صنعت غلات، آرد و نان
نمایشگاه صنعت غلات، آرد و نان

مشاهده بیشتر ...
۱۴۰۳ چهارشنبه ۳۰ خرداد
مشتری 1
مشتری 2
مشتری 3
مشتری 4
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
سازمان غذا و دارو