لیستریا مونوسیتوژنز

چکیده

لیستریا مونوسیتوژنز L. monocytogenes) ) گونه‌ای از باکتری‌های بیماری‌زا است که در محیط‌های مرطوب، خاک، آب، پوشش گیاهی در حال پوسیدگی و حیوانات یافت می‌شود و می‌تواند در یخچال در مواد غذایی زنده بماند و حتی رشد کند. هنگامی که افراد غذای آلوده به لیستریا مونوسیتوژنز را مصرف می کنند، ممکن است به بیماری به نام لیستریوز مبتلا شوند. لیستریوز یک عفونت جدی است که معمولاً در اثر خوردن غذای آلوده به باکتری لیستریا مونوسیتوژنز ایجاد می شود. تخمین زده می شود که سالانه 1600 نفر به لیستریوز مبتلا می شوند و حدود 260 نفر می میرند. این عفونت در زنان باردار و نوزادان آنها، بزرگسالان 65 سال یا بالاتر و افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، بیشتر دیده می شود.علائم و نشانه های عفونت لیستریا بسته به فرد مبتلا و قسمتی از بدن که تحت تاثیر قرار گرفته متفاوت است. افراد دیگر ممکن است به لیستریا مبتلا شوند، اما به ندرت به طور جدی بیمار می شوند.

۱۴۰۳ يکشنبه ۲۶ فروردين
243 بازدید
لیستریا مونوسیتوژنز

لیستریا مونوسیتوژنز L. monocytogenes) ) گونه‌ای از باکتری‌های بیماری‌زا است که در محیط‌های مرطوب، خاک، آب، پوشش گیاهی در حال پوسیدگی و حیوانات یافت می‌شود و می‌تواند در یخچال در مواد غذایی زنده بماند و حتی رشد کند. هنگامی که افراد غذای آلوده به لیستریا مونوسیتوژنز را مصرف می کنند، ممکن است به بیماری به نام لیستریوز مبتلا شوند. لیستریوز یک عفونت جدی است که معمولاً در اثر خوردن غذای آلوده به باکتری لیستریا مونوسیتوژنز ایجاد می شود. تخمین زده می شود که سالانه 1600 نفر به لیستریوز مبتلا می شوند و حدود 260 نفر می میرند. این عفونت در زنان باردار و نوزادان آنها، بزرگسالان 65 سال یا بالاتر و افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، بیشتر دیده می شود.علائم و نشانه های عفونت لیستریا بسته به فرد مبتلا و قسمتی از بدن که تحت تاثیر قرار گرفته متفاوت است. افراد دیگر ممکن است به لیستریا مبتلا شوند، اما به ندرت به طور جدی بیمار می شوند.

لیستریا مونوسیتوژنز L. monocytogenes) ) گونه‌ای از باکتری‌های بیماری‌زا است که در محیط‌های مرطوب، خاک، آب، پوشش گیاهی در حال پوسیدگی و حیوانات یافت می‌شود و می‌تواند در یخچال در مواد غذایی زنده بماند و حتی رشد کند. هنگامی که افراد غذای آلوده به لیستریا مونوسیتوژنز را مصرف می کنند، ممکن است به بیماری به نام لیستریوز مبتلا شوند. لیستریوز یک عفونت جدی است که معمولاً در اثر خوردن غذای آلوده به باکتری لیستریا مونوسیتوژنز ایجاد می شود. تخمین زده می شود که سالانه 1600 نفر به لیستریوز مبتلا می شوند و حدود 260 نفر می میرند. این عفونت در زنان باردار و نوزادان آنها، بزرگسالان 65 سال یا بالاتر و افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، بیشتر دیده می شود.علائم و نشانه های عفونت لیستریا بسته به فرد مبتلا و قسمتی از بدن که تحت تاثیر قرار گرفته متفاوت است. افراد دیگر ممکن است به لیستریا مبتلا شوند، اما به ندرت به طور جدی بیمار می شوند.

مشتری 1
مشتری 2
مشتری 3
مشتری 4
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
سازمان غذا و دارو