اهمیت اصالت در گوشت و فرآورده های گوشتی در ایران

چکیده

مجتمع آزمایشگاهی بهشت آیین با روش های مولکولی قابلیت بررسی اصالت گوشت های خام و فرآوری شده را دارد و با پروتکل های تخصصی می‌تواند برای شناسایی فرآورده‌های گوشتی خام و فرآوری‌شده در گونه‌های مختلف جانوری بر اساس تعهدات نظارتی ایمنی گونه‌های گوشتی در ایران عمل نماید.‬

۱۴۰۳ سه شنبه ۱۱ ارديبهشت
177 بازدید
اهمیت اصالت در گوشت و فرآورده های گوشتی در ایران

با توجه به هزینه نسبتاً بالای گوشت خام، امکان تقلب در محصولات غذایی گوشتی دور از ذهن نیست. اهمیت پی‌بردن به تقلب در محصولات گوشتی از نظر اختلاط سایر انواع گوشت‌ها و یا اجزای ارزان‌قیمت لاشه و یا عدم رعایت ترکیبات ذکرشده در برچسب محصولات ‌است. تشخیص تقلب در محصولات گوشتی از جنبه‫های مختلفی مانند اقتصادی، امنیتی، مذهبی و سلامتی حائز اهمیت است، لذا نهادهای ناظر بر کیفیت و سلامت در جامعه باید با روش‌های گوناگون و دقیق به این مهم بپردازند.اصالت فرآورده های گوشتی به دلایل مذهبی و بهداشتی در ایران بسیار حائز اهمیت است. طبق قوانین ایران، مصرف و واردات گوشت خوک، اسب، الاغ و گربه باید ممنوع شود. بنابراین، شناسایی فرآورده های گوشتی را نمی توان صرفاً بر اساس ظاهر آن قضاوت کرد. این موضوع منجر به بررسی اصالت گوشت گاو، گوسفند، خوک، اسب، الاغ، مرغ و سویا در فرآورده های گوشتی خام و فرآوری آن شده است.  لذا مجتمع آزمایشگاهی بهشت آیین با روش های مولکولی قابلیت بررسی اصالت گوشت های خام و فرآوری شده را دارد و با پروتکل های تخصصی می‌تواند برای شناسایی فرآورده‌های گوشتی خام و فرآوری‌شده در گونه‌های   مختلف جانوری  بر اساس تعهدات نظارتی ایمنی گونه‌های گوشتی در ایران عمل نماید.

دریافت فایل ضمیمه
مشتری 1
مشتری 2
مشتری 3
مشتری 4
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
سازمان غذا و دارو