مرحله چهارم پرداخت هزینه

مرحله چهارم پرداخت هزینه

در این مرحله با مراجعه به قسمت مالی در امور مشتریان هزینه آزمایش پرداخت و فاکتور آن در سایت بارگزاری می شود.

مشتری 1
مشتری 2
مشتری 3
مشتری 4
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
سازمان غذا و دارو