آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه ميکروبيولوژی

آزمايشگاه آنالیز دستگاهی

آزمایشگاه بیوتکنولوژی و فروارده های تراریخته

آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه شیمی بهشت آیین با داشتن تجهیزات کامل، آزمایشات متعددی را انجام می‌دهد.این بخش عمدتا در حوزه اندازه گیری پارامترهای کنترل کیفی آب، ارزش غذایی مواد خوراکی و برخی مواد شیمیایی است.

در حوزه آب: پارامترهای کدورت، pH ،هدایت الکتریکی، کل جامدات محلول، کل جامدات معلق،  سختی کل، قلیلئیت کل، کربنات، بیکربنات، کلراید، سولفات، سولفید، سولفیت، فلوراید، نیترات، نیتریت، آمونیاک و ... سنجیده میشود.

در حوزه ارزش غذایی: مواردی مانند پروتئین، چربی، کربوهیدرات، قندها (گلوکز، ساکارز، دکستروز)، نمک، رطوبت، خاکستر، کالری مورد آزمون قرار می‌گیرند.

در حوزه مواد شیمیایی: سنجش کیفیت خلوص نمونه‌ها، هیدروژن پراکسید ( آب اکسیژنه )، سولفات،اسیدیته،قلیائیت، چگالی، ضریب شکست، عدد صابونی، هیدروکسیل و ... قابل انجام است.

ثبت سفارش
بهداشتي

بهداشتي

 • آزمونهاي انواع صابون
 • شامپو، مايع ظرفشوئي
 • سفيد كننده
 • پودر ظرفشوئي و لباسشوئي
 • نرم كننده و..
آرايشي

آرايشي

 • آزمونهاي انواع وسايل آماده
 •  مواد اوليه مورد مصرف
غذایی

غذایی

 • شير و لبنيات
 • كنسرو، ترشيجات و مربا
 • ادويه و چاشني هاي غذائي
 • آب معدني و نوشيدني ها
 • كيك و ساير فرآورده هاي غلات
مشتری 1
مشتری 2
مشتری 3
مشتری 4
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
سازمان غذا و دارو