آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه ميکروبيولوژی

آزمايشگاه آنالیز دستگاهی

آزمایشگاه بیوتکنولوژی و فروارده های تراریخته

بررسی آلرژن ها

امروزه بیماری های خودایمنی به وفور در جوامع انسانی دیده میشوند. یکی از بیماری های خودایمنی بیماری سلیاک است که به دلیل حساسیت به گلوتن ایجاد میشود. امروزه تقاضا برای محصولات تائید شده عاری از گلوتن در حال افزایش است. در حال حاضر، رژیم غذایی بدون گلوتن تنها راه کنترل بیماری سلیاک است. در مجتمع آزمایشگاهی بهشت آئین آنالیز گلوتن با استفاده از روش ELISA انجام میشود که در نهایت، نتایج این آزمون با استفاده از خوانشگر ELISA مورد بررسی قرار گرفته و میزان گلوتن نمونه مورد نظر به‌دست می‌آید که این موضوع به بیماران سلیاکی کمک می‌کند تا بتوانند با اطمینان بیشتری مواد غذایی فاقد گلوتن را مصرف کرده و از عوارض و خطرات این بیماری در امان باشند.

ثبت سفارش
مشتری 1
مشتری 2
مشتری 3
مشتری 4
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
سازمان غذا و دارو