آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه ميکروبيولوژی

آزمايشگاه آنالیز دستگاهی

آزمایشگاه بیوتکنولوژی و فروارده های تراریخته

شیمی عمومی

اين بخش با داشتن تجهيزات کامل، آزمايشات متعددی انجام می دهد که اهم آنها عبارتند از: ارگانولپتيک، چگالی، رطوبت، وزن مخصوص، ماده جامد محلول، خاکستر، پروتئين، قند کل، ساکارز، گلوکز، فروکتوز، لاکتوز، نشاسته، چربی، عدد يد، عدد صابونی، روغن های فرار، pH، اسيديته، قليائيت نمک، فسفات، ،...
 
غذائي
 • شير و لبنيات
 • كنسرو، ترشيجات و مربا
 • ادويه و چاشني هاي غذائي
 • آب معدني و نوشيدني ها
 • كيك و ساير فرآورده هاي غلات
بهداشتي
 • آزمونهاي انواع صابون
 • شامپو، مايع ظرفشوئي
 • سفيد كننده
 • پودر ظرفشوئي و لباسشوئي
 • نرم كننده و..
آرايشي
 • آزمونهاي انواع وسايل آماده
 •  مواد اوليه مورد مصرف
ثبت سفارش
مشتری 1
مشتری 2
مشتری 3
مشتری 4
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
سازمان غذا و دارو