آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه ميکروبيولوژی

آزمايشگاه آنالیز دستگاهی

آزمایشگاه بیوتکنولوژی و فروارده های تراریخته

با توجه به افزایش تقلبات در محصولات غذایی، هویت شناسی یا تعیین ماهیت این محصولات اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. در بخش بیوتکنولوژی مجتمع آزمایشگاهی بهشت آئین، این فعالیت‌ها با استفاده از دستگاه‌های تخصصی انجام می‌شود. انواع آزمون‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود به شرح زیر است:

  • تعیین حلیت (ژنوم خوک یا گاو) مواد غذایی و نمونه‌های حاوی ژلاتین: این آزمون‌ها برای اطمینان از عدم استفاده از مواد غیرحلال در محصولات غذایی انجام می‌شود.
  • تعیین منبع پروتئین حیوانی یا گیاهی استفاده شده در مواد غذایی گوشتی و فرآورده‌های آن: این آزمون‌ها برای شناسایی نوع پروتئین موجود در محصولات گوشتی و اطمینان از صحت برچسب‌گذاری انجام می‌شود.
  • تعیین منبع ژنوم حیوانی در لبنیات (گاو، گوسفند و...): این آزمون‌ها برای تعیین نوع حیوانی که منبع لبنیات است، به کار می‌روند تا مصرف‌کنندگان از نوع شیر استفاده شده مطمئن شوند.
  • تعیین استفاده از باقلا به جای پسته در مواد غذایی دارای پسته یا تزئین پسته: این آزمون‌ها برای شناسایی جایگزینی‌های احتمالی پسته با مواد ارزان‌تر مانند باقلا انجام می‌شود تا تقلبات احتمالی مشخص شود.

این آزمون‌ها به مصرف‌کنندگان اطمینان می‌دهند که محصولات غذایی مصرفی‌شان از کیفیت و اصالت بالایی برخوردار است.

ثبت سفارش
مشتری 1
مشتری 2
مشتری 3
مشتری 4
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
سازمان غذا و دارو